Themen im Masterplan Wissenschaft 2.0

Wissenschaftsstadt & KulturmetropolE

 


Exzellenz & Vernetzung

Wissenswirtschaft

 

 

Wissenschaftsstadt & Kulturmetropole

Wissenschaft & Kulturmetropolte – Bild: TU Dortmund
Exzellenz& Vernetzung – Bild: TU Dortmund
Wissenswirtschaft – Bild: TU Dortmund
Experimentelle Stadt – Bild: Stadt Dortmund/Laura Berndt